elearn site

 
English 6: Unit 11: What do you eat?

Write complete sentences from words/phrases given:

The girls do not want any sandwiches


1. The girls / not want / sandwiches.My mother goes to supermarket to buy something for dinner


2. My mother / go / supermarket / buy something / dinner.Nam needs to go to the doctor


3. Nam / need / go / the doctor.The children have some milk for their breakfast


4. The children / have / milk / their breakfast.She wants a can of peas


5. She / want / can / peas.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved