elearn site

 
English 12: Unit 8: Life in the future

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

was so dull that he fell asleep


1. It was such a dull play that he fell asleep.
The playany possibility that Sally would come to us for Christmas/any chance that Sally would come to us for Christmas


2. Do you think Sally will be able to come to us for Christmas?
Is therefor breaking the glass


3. “I′m sorry that I broke the glass,” said Peter.
Peter apologieshas been suggested that income tax should be abolished


4. Someone has suggested abolishing income tax.
Itwhose name I have forgotten, is well known


5. I′ve forgotten that commentator′s name but he is well known.
That commentator,


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved