elearn site

 
English 7: Unit 7: The world of work

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

more brothers than Nam/more brothers than Nam has/more brothers than Nam does


1. Minh has three brothers. Nam has only one brother.
Minh hasinterested in football


2. I don′t want to go to the football match.
I am notfrom the morning till night/all day on the field


3. A farmer has a long working day on the field.
He worksme 2 hours a day to dance


4. I spend 2 hours a day to dance.
It takesoffers better degree courses than this university/offers better degree courses than this one


5. This university offers the best degree course in the city.
No university in the city


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved