elearn site

 
English 11: Unit 15: Space conquest

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

should keep promises


1. Promises should be kept.
Wethere was something wrong with the car


2. While I was driving, I realized that the car wasn′t working properly.
While I was driving, I realized thatso I was able to advise him where to go


3. I knew the town, so I advise him where to go.
I knew the towncould go to the theatre instead


4. How about going to the theatre instead?
Weof walking on foot


5. I usually walk to work but today I drove.
I drove to work today instead


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved