elearn site

 
English 7: Unit 16: People and places

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

me a photo of yours


1. Now show me your photo.
Now showa good friend of us


2. She′s our good friend.
She islaziness, he failed the exam


3. He failed the exam because he was too lazy.
Because of histo read a story of Mark Twain


4. We′re going to read a story written by Mark Twain.
We′re goingrides a motorcycle to work


5. He often goes to work by motorcycle.
He often


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved