elearn site

 
English 12: Unit 14: International organizations

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

was not allowed to know that I was thinking


1. I didn′t let him know what I was thinking.
Hehe had done a lot of research, did he begin writing the book


2. He delayed writing the book until he had done a lot of research.
Only afterlast seen more than a fortnight ago


3. It′s more than a fortnight since anyone saw Julian.
Julian wasbefore were there so many people out of work in this company


4. There were more people out of work in this country than ever before.
Neverthat I told Michael made him laugh/which I told Michael made him laugh/I told Michael made him laugh


5. Michael laughed when I told him the joke.
The joke


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved