elearn site

 
English 6: Unit 5: Things I do

Write complete sentences from words/phrases given:

At 9.30 a.m., our class has a fifteen-minute test


1. / 9.30 a.m. / our class / have / fifteen-minute test.I go to school in the morning


2. I / go / school / morning.Our class has English on Friday


3. Our class / have / English / Friday.At the age of six, children begin to go to school


4. / the age of six / children / begin / go / school.Hoa has classes from seven to a quarter past eleven


5. Hoa / have / classes / from / seven / a quarter past eleven.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved