elearn site

 
Lớp 6: Unit 2: At school


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. Receptionist: Okay, what′s your name?
Christina: Cristina Oon.
Receptionist: Oon is the  , yeah?
Christina: Yeah.
Receptionist: How do you spell that?
Christina: O-O-N.
Receptionist: And what′s your  ?
Christina: Cristina, C-R-I-S...
Receptionist: Uh-huh...
Christina:... T-I-N-A.
Receptionist: Okay, that′s fine, and how   you?
Christina: I′m 20.
Receptionist: 20, okay...
Receptionist:... and what′s your contact  ?
Christina: It′s um... 0783
Receptionist: 0-7-8-3, yes...
Christina: 3904...
Receptionist: Yeah...
Christina: 237.
Receptionist: 237. Okay. That′s 0783 3904 237...
Christina: That′s it.
Receptionist: And what′s your address and  ?
Christina: It′s 21A Green Street...
Receptionist: 21A...
Christina: Green Street...
Receptionist: Yeah...
Christina: Cambridge.
Receptionist: And what′s your postcode?
Christina: CA4 9DL.
Receptionist:... 9DL. Okay, that′s fine... thank you very much.
Christina: Thank you. Goodbye.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved