elearn site

 
Lớp 6: Unit 9: The body


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. Nick: Do you want to go to the   this evening?
Lisa: Yeah, okay. What′s on?
Nick: There′s Impact or the new   film.
Lisa: Let′s go to Impact. What time does it start?
Nick: Quarter to   o′clock at the Big Screen.
Lisa: Hmm. I finish work at half past five and eight o′clock′s late.
Nick: Ah... here...   seven at Movie World. Lisa: That′s fine. Do you want to eat first?
Nick: Good idea. Let′s meet at five past six at the cinema. I know a good   near there.
Lisa: Great. Oh no, it′s twenty-five to nine! I′m late. See you.
Nick: Bye.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved