elearn site

 
English 12: Unit 2: Cultural diversity

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

helping me do this English exercise/helping me to do this English exercise


1. I would like you to help me do this English exercise.
Do you mindyou find a more dedicated worker than Mrs. John


2. You won′t find a more dedicated worker than Mrs. John anywhere.
Nowhere willarrived by train for a moment/just arrived by train


3. I arrived by train a moment ago.
I havenot have understood what I wanted to say


4. It′s possible that the teacher didn′t understand what I meant.
The teacher mightplays tennis better than Jane/plays tennis better than Jane does


5. Jane is the best tennis player in the club.
No one


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved