elearn site

 
English 10: Unit 1: A day in the life of...

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

say that some Vietnamese women prefer to wear “ao dai” at parties


1. It is said that some Vietnamese women prefer to wear “ao dai” at parties.
Peoplehis job because of his old age


2. He gave up his job because he was too old.
He gave upinto work this morning is a bit difficult


3. I found it a bit difficult to get into work this morning.
Gettingto look after, she is extremely busy


4. With five children on her hand, she′s extremely busy.
With five childrenis the largest one in Vietnam


5. No other city in Vietnam is as large as HCM city.
HCM city


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved