elearn site

 
English 11: Unit 2: Personal experiences

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

working in this company for 5 months


1. I started working in this company 5 months ago.
I have beenwas talking to the police, she was thinking about her editorial for the morning paper


2. She talked to the police. She thought about her editorial for the morning paper.
While sheas expensive as oranges


3. Apples are usually cheaper than oranges.
Apples are notMary to come to dinner that night


4. Henry said, “Mary, please come to dinner tonight”.
Henry invitedof twenty, Mac Kenzie had written four best-sellers/of 20, Mac Kenzie had written four best-sellers


5. Mac Kenzie wrote four best-sellers before he was twenty.
By the age


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved