elearn site

 
English 9: Unit 8: Celebrations

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

her success, she felt dissatisfied


1. Although she was successful, she felt dissatisfied.
In spite ofa storm was approaching, the two climbers continued their trek up the mountain


2. In spite of an approaching storm, the two climbers continued their trek up the mountain.
Althoughbag is it


3. Who does this bag belong to?
Whosewas at the meeting will say anything to the press


4. The people who were at the meeting will say nothing to the press.
Nobody wholives next door to me is getting married next year


5. The girl living next door to me is getting married next year.
The girl that


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved