elearn site

 
English 8: Unit 6: The young pioneers club

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

a talk about the plan tomorrow


1. We′ll talk about the plan tomorrow.
We′ll haveshe was on holiday in Wales


2. She wrote that book during her holiday in Wales.
She wrote that book whileshe should stay in bed


3. The doctor said to her, “you should stay in bed”.
The doctor told her thattakes off at 3 o'clock this afternoon


4. The plane is taking off at 3 o′clock this afternoon.
The planegoing to the theater/we went to the theater/that we went to the theater


5. What shall we do? – We could go to the theater.
He suggested


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved