elearn site

 
English 8: Unit 12: A vacation abroad

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

was stolen last night


1. Someone stole my bike last night.
My bikewe were having dinner, we discussed what to do next/we were eating dinner, we discussed what to do next


2. During dinner, we discussed what to do next.
Whiletelling me how to study English


3. Could you tell me how to study English?
Would you mindlending me some money


4. Could you lend me some money?
Do you minda lot of tests/many tests


5. Your work will include doing a lot of tests.
The teacher is always asking


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved