elearn site

 
Lớp 7: Unit 7: The world of work


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. I am  , and my job is great. Our school is not very far from the city.
Well, I′m a student. My school is in Boston, and it′s very  .
I′m a businesswoman. My   is in Virginia. It′s a great job.
I′m a sales assistant. My office is downtown and it′s on the fourth  .
I am a teacher. My school is in the city, and it′s a good job.
I′m a  . My firehouse is in Boston. It′s a very good job.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved