elearn site

 
Lớp 7: Unit 14: Freetime fun


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. Last weekend I was home with my family. And my neighbors were there, and my sister was there, and my aunt and   were there, too. And we had a wonderful weekend.
Last weekend I was… I wasn′t  , I was at a friend′s house.
Last night I was at my friend′s house. It was very fun. Last weekend, I was in my   painting. It was very relaxing.
Last night I was in Chinatown. I was in a restaurant with my friend. It was great.
Last night we were at the movies. We had a   time and the movie was fun.
Last night I was not at home. I was at work till 11 o′clock. It was  !


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved