elearn site

 
English 6: Unit 4: Big or small

Write complete sentences from words/phrases given:

My classroom is on the second floor


1. My classroom / be / second floor.The students are in the classroom now


2. The students / be / the classroom / now.Is your school in the country or in the city


3. Your school / be / the country / or / the city?Nga lives on Le Loi Street


4. Nga / live / Le Loi Street.Those are the schoolbags of the students


5. Those / be / schoolbags / the students.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved