elearn site

 
English 11: Unit 10: Nature in danger

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

to whom I talked on the phone/whom I talked to on the phone


1. I couldn′t understand the woman. I talked to her on the phone.
I couldn′t understand the womanfor whom I send a gift


2. Do you know the doctor? I send a gift for him
Do you know the doctorto whom I spoke recently, thought that British exports should increase after devaluation


3. Some foreign businessmen thought that British exports should increase after devaluation. I spoke to these three businessmen recently.
Some foreign businessmenwhom you can absolutely depend


4. I assure you that David is a man. You can absolutely depend on him.
I assure you that David is a man onto whom you should talk about your problem is sitting at the desk


5. The person is sitting at the desk. You should talk to her about your problem
The person


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved