elearn site

 
English 12: Unit 6: Future jobs

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

quicker way than this to get into the town center/other way quicker than this to get into the town center


1. This is the quickest way to get into the town center.
There is nowhich was holding back the water suddenly gave way/that was holding back the water suddenly gave way/holding back the water suddenly gave way


2. The dam was holding back the water. Then it suddenly gave way.
The damto persuade Jane to change her mind


3. There′s no point in persuading Jane to change her mind.
It′s uselesson very little money


4. Peter had very little money but managed to make ends meet.
Peter got bywith Tom not to drive too fast


5. “Please don′t drive so fast, Tom.” said Lisa.
Lisa pleaded


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved