elearn site

 
English 8: Unit 7: My neighborhood

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

of his briefcase and my briefcase are the same/of my briefcase and his briefcase are the same


1. His briefcase is red. My briefcase is red, too.
The colorlong have you played the piano


2. When did you start playing the piano?
Howhave not been as long as me/have not been as long as I have


3. I′ve been here longer than you.
Youdoes not work as hard as Nam


4. Nam works harder than Ba.
Bahas many flowers


5. There are many flowers in our garden.
Our garden


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved