elearn site

 
English 10: Unit 13: Films and cinema

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

bit the postman


1. The postman was bitten by our dog.
Our doghas such a beautiful voice that everyone admires it


2. Her voice is so beautiful that everyone admires it.
Sheshe received a letter from him that she wrote to him


3. She didn′t write to him until she received a letter from him.
It was not untiltheir teacher came that the boys stopped singing


4. The boys didn′t stop singing until their teacher came.
It was not untilhis hard try, he would win the first prize


5. He tried hard so that he would win the first prize.
With


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved