elearn site

 
English 10: Unit 16: Historical places

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

not taking that job


1. If only I taken that job.
I regretyou paid him immediately


2. He would prefer you to pay him immediately.
He′d ratherplay tennis better than he does now


3. My father doesn′t play tennis as well as he used to.
My father used toin that house since 1973


4. She bought that house in 1973.
She has livedwarm enough for the children to swim


5. The water was so cold that the children could not swim in it.
The water was not


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved