elearn site

 
English 10: Unit 5: Technology and you

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

six hours to fly from London to New York


1. It is a six hour flight from London to New York.
It takesforget posting the letter, did you


2. You remembered posting the letter, didn′t you?
You didn′ther son to be careful when he crossed the street


3. Mrs. Green said to her son. “Be careful when you cross the street!”
Mrs. Green toldare you intending to spend your holiday in Nha Trang


4. Do you have any intention of spending your holiday in Nha Trang?
Arehe was tired from the long drive, he finished his work


5. His tiredness after the long drive did not prevent him from finishing his work.
Although


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved