elearn site

 
English 9: Unit 2: Clothing

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

was being poured by mother when I entered the room


1. Mother was pouring out the tea when I entered the room.
The teaseen my grandparents for three years


2. I last saw my grandparents three years ago.
I haven′tgo hunting when he was in Africa


3. He would go hunting when he was in Africa.
He usedmy mother three hours to make a dress


4. My mother spent three hours making a dress.
It tookreading newspaper in the morning


5. Reading newspapers in the morning gives him pleasure
He enjoys


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved