elearn site

 
ENGLISH 6: Unit 2: At school
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. When the teacher comes into class, you say:
A. Sit down!
B. Come in!
C. Stand up!
D. Open your book!
Explain:


2. You meet your friend out of your house, you say:
A. Come in!
B. Sit down!
C. Stand up!
D. Come out!
Explain:


3. ............... the door! It′s very hot here.
A. Sit
B. Close
C. Open
D. Come
Explain:


4. When it′s cold outside, you tell your friend:
A. Open the television, please!
B. Close the door, please!
C. Sit down, please!
D. Open the door, please!
Explain:


5. When the lesson begins, our teacher says:
A. Open the door!
B. Close your book!
C. Stand up!
D. Open your book!
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved