elearn site

 
Lớp 10: Unit 4: Special education


Listen to the audio and write the missing words in the blanks:


1. A TEACHER IN A SPECIAL CLASS
Like other teachers, Pham Thu Thuy enjoys her   job. However, her class is different from other classes. The twenty-five children,   are learning how to read and write in her class, are disabled. Some are deaf, some   and others mentally retarded. Most of the children come from large and   families, which prevents them from having proper  .


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved