elearn site

 
Lớp 6: Unit 13: Activities and the seasons


Listen to the audio and write the missing words in the blanks:


1. Let′s see… I can cook, I can play the  , but I can′t type. I′m a very slow typist.
I can drive a car, I can ride a  . I can sing, I can dance, I can play the piano, but I can′t play the guitar.
I′m a singer, so I can sing. I also can  . And I can play piano… a little bit.
I can cook very well, and I like to sing. I can sing very well, too. I cannot  , I don′t have a license yet.
I can  . I can play chess. I can play guitar. I can dance, but not well.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved