elearn site

 
English 12: Unit 10: Endangered species

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

was used as a prison during the war


1. During the war, they used the palace as a prison.
The palacestudy at the university any more


2. John no longer studies at the university.
John doesn′told enough to go to school


3. He is too young to go to school.
He isn′twas he working all day but also all night/was he working all day but all night


4. He was working all day and all night as well.
Not onlythe work finished by lunchtime and you can go home/the work done by lunchtime and you can go home


5. If the work is finished by lunchtime, you can go home.
Get


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved