elearn site

 
English 10: Unit 12: Music

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

spare the rod, you will spoil the child


1. Spare the rod and you will spoil the child.
If youTom if he knew who had broken the window


2. “Do you know who broke the window, Tom?” she said.
She askedhad the teacher come in than they stopped talking


3. As soon as the teacher came in, they stopped talking.
No soonerbuilt a house, and that is the finest in the village


4. He built a house that is the finest in the village.
Hemy companying you to the party


5. Can I accompany you to the party?
Do you mind


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved