elearn site

 
English 8: Unit 9: A first-aid course

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

me to water that flower


1. The farmer said to me, “Water this flower.”
The farmer toldtelephoned me so as to invite me to her birthday


2. Daisy telephoned me. She wanted to invite me to her birthday. (so as to)
Daisysuch bad news that Susan burst into tears


3. The news was bad that Susan burst into tears.
It wasforget to check your flight number


4. Remember to check your flight number.
Don′tmust keep our gloves on so as not to get cold


5. We must keep our gloves on. We don′t want to get cold. (so as)
We


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved