elearn site

 
English 12: Unit 5: Higher education

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

we had had enough money, we would have gone on holiday


1. We didn′t go on holiday because we didn′t have enough money.
Ifthree and a half hours to fly to Moscow


2. The flight to Moscow lasted three and a half hours.
It tookthe children can not run into the road


3. The gate is close to stop the children running into the road.
The gate is closed so thatyou had better hurry or you will miss the bus/you had better hurry. Otherwise you will miss the bus


4. If you don′t hurry, you will miss the bus.
I think thatwas so dirty that we decided not to stay/was too dirty for us to stay


5. It was such a dirty beach that we decided not to stay.
The beach


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved