elearn site

 
English 11: Unit 4: Volunteer work

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

is known mainly as writer of novel, James has now written a successful biography


1. Known mainly as a writer of novel, James has now written a successful biography.
Although Jamesread the newspaper without wearing his glasses


2. Martin has to wear his glasses to read the newspaper.
Martin can′tdid they buy the house


3. How long is it since they bought the house?
Whennot to be injured in the accident


4. It was fortunate for him that he wasn′t injured in the accident.
He was luckyfunnier than my friend had expected


5. My friend had not expected the film to be so funny.
The film was


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved