elearn site

 
English 7: Unit 1: Back to school

Read the passage and choose the correct answer:

Hoa is a new student in class 7A. She is from Ho Chi Minh city and her parents still live there. She lives with her uncle and aunt in Ha Noi. Hoa has lots of friends in Ho Chi Minh. But she doesn’t have any friends in Ha Noi. Many things are different. Her new school is bigger than her old school. Her new school has a lot of students. Her old school doesn’t have many students.


1. Where is Hoa from?
A. Nha Trang
B. Ha Noi
C. Ho Chi Minh
D. Da Nang
Explain:


2. Where do her parents live?
A. Hai Phong
B. Ho Chi Minh
C. Ha Noi
D. Hue
Explain:


3. Who is she staying with?
A. her aunt
B. her uncle and aunt
C. her friend
D. her parents
Explain:


4. Does she have a lot of friends in Ha Noi?
A. No, she isn't
B. Yes, she did
C. No, she doesn't.
D. Yes, she does.
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved