elearn site

 
English 10: Unit 3: People's background

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

he had drunk too much at his girlfriend's birthday, he found it difficult to drive home


1. Drinking too much at his girlfriend′s birthday party, he found it difficult to drive home.
Asthough her living conditions were difficult


2. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.
She worked hard evenis not interesting to Mark


3. Mark is not interested in teaching.
Teachingme hours to get here


4. I spent hours getting here.
It tookmy uncle, is a good teacher of physics/who is my uncle, is a good teacher of physics


5. Mr. Nam is a good teacher of physics. He is my uncle.
Mr. Nam,


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved