elearn site

 
Lớp 6: Unit 11: What do you eat?


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. P: Where′s the waiter?
P: We′d  , please.
W: Oh, right. Of course. Okay... what would you like?
A: I′d like  , please.
P: And I′d like the steak, please.
W: Right. Just a minute. Sorry. What would you like?
A: I′d like the salmon...
P: And I′d like the steak, please.
W: One salmon,  . Would you like anything to drink?
P: Just some water, please.
W: Water. Still or sparkling?
P: Still.
A: Sparkling.
P: One bottle of still water, one bottle of  .
W: Right. That′s...
W: Would you like anything else? Any coffee?
P: No thank you. Can we have the bill please?
W: Yes, of course.
W: There you are. Service  .
P: Yes, I know. Thank you very much.
W: Thank you very much.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved