elearn site

 
Lesson --> Introductory --> Part 4: Talk
Theory   

Select skill:

Listen to the talk. Then read each question and choose the best answer:

Script:
When you get your test, please write your name at the top. Write your name in capital letters before you do anything else. Be sure to read the directions carefully before you answer the questions. Make sure you mark your answers on the answer sheet. If you don′t have a pencil, let me know. When you have finished, turn in your test and then you may go home.

1. What should you do before answering the questions?
A. Read the directions.
B. Write carefully.
C. Check the answer sheet.
D. Turn the test over.
Total: 86 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

DONATORS LIST
Top 5 donators
No.UserName
1thanhphuong154
2dn110114
3tueman1617
4pphuong205
5nguyenvu83
EXCELLENT USERS
Top excellent users of the month
No.UserNameScore
1lienvtk1514
2Huytv6584
3Tramlnb567
4batranhuu466
5Yennth22394
 

BEES Group
Address: Số 4 Đường 1, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2015 - All Rights Reserved