elearn site

 
Lesson --> Introductory --> Part 4: Talk
Theory   

Select skill:

Listen to the talk. Then read each question and choose the best answer:

Script:
When you get your test, please write your name at the top. Write your name in capital letters before you do anything else. Be sure to read the directions carefully before you answer the questions. Make sure you mark your answers on the answer sheet. If you don′t have a pencil, let me know. When you have finished, turn in your test and then you may go home.

1. What should you do before answering the questions?
A. Write carefully.
B. Turn the test over.
C. Read the directions.
D. Check the answer sheet.
Total: 86 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

DONATORS LIST
Top 5 donators
No.UserName
1phamxuan
2hongloan97
3toquyen
4nguyenthanhnam
5phungnha
EXCELLENT USERS
Top excellent users of the month
No.UserNameScore
1mylinh54223
2minhkim28111992201
3mulany82187
4000jiummy000178
5ducvua113120
 

BEES Group
Address: Số 4 Đường 1, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2015 - All Rights Reserved