elearn site

 
Lesson --> Intermediate --> Part 2: Question-Response
Theory   

Select skill:

Listen to the question and the three responses. Choose the response that best answers the question:

1.
Script:
The manual for our new MP3 player is a little complicated.
  A. The annual fee is cheaper than I expected.
  B. Yes, when I was young.
  C. It needs to be modified soon.
A
B
C
Total: 101 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

DONATORS LIST
Top 5 donators
No.UserName
1donate1
2vod1992
3ntyp3112
4vominhlockid
5baouyen
EXCELLENT USERS
Top excellent users of the month
No.UserNameScore
1thinhhuy864918
2amyhongdao262
3snow12snow251
4minhloan229
5thinhdv181
 

BEES Group
Address: Số 4 Đường 1, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2015 - All Rights Reserved