Vocabulary --> Management Issues --> Product Development --> Word to practice


Look at the picture and listen to the sentences. Choose the sentence that best describes the picture:


Script:
  A. She's ascertaining the time of the flight.
  B. She's examining the contents of the test tube.
  C. She's experimenting with a new way home.
  D. She's solving a crossword puzzle.
1.
A.
B.
C.
D.
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

DONATORS LIST
Top 5 donators
No.UserName
1phongtannguyen
2nguyentran060494
3lehoangdung
4nguyenhuynhnganbt
5phamthiphuongb1btr
EXCELLENT USERS
Top excellent users of the month
No.UserNameScore
121092002667
2tmhl123456514
3ds300335258
4taitd240985257
5thanhliemhoang216
 

BEES Group
Address: Số 4 Đường 1, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 0923 272 818
Copyright 2010-2015 - All Rights Reserved