elearn site

 
Lesson --> Introductory --> Part 1: Photo
Theory   

Select skill:

Look at the picture and listen to the sentences. Choose the sentence that best describes the picture:


Script:
  A. The man is picking up a cup.
  B. The audience is being addressed.
  C. There is a microphone near the man.
  D. The woman is wearing headphones.
1.
A.
B.
C.
D.
Total: 277 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

DONATORS LIST
Top 5 donators
No.UserName
1doanhmk93
2vod1992
3kieungocduong
4donate1
5quynhly1205
EXCELLENT USERS
Top excellent users of the month
No.UserNameScore
1dungatk434
2chungthuy213
3phannguyet180
4worawoot175
5victorlee629127
 

BEES Group
Address: Số 4 Đường 1, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2015 - All Rights Reserved