elearn site

 
Vocabulary --> Vocabulary test --> Words by meaning
Choose the best answer for the following sentences:

1. v. to advance; to move forward; to gain
A. progress
B. shop
C. dispense
D. prevent
Explain:
2. n. brain; memory; recollection; opinion; intention; desire
A. extent
B. audience
C. mind
D. aircraft
Explain:
3. prep. in every part; at every point or moment
A. throughout
B. until
C. outside
D. beyond
Explain:
4. adv. four times a year; once every three months
A. obviously
B. quarterly
C. least
D. close
Explain:
5. adj. determined; firm; steadfast
A. adept
B. various
C. foster
D. resolute
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

DONATORS LIST
Top 5 donators
No.UserName
1kinhkha002
2viethoa20294
3hongloan97
4puns114
52907haiduong
EXCELLENT USERS
Top excellent users of the month
No.UserNameScore
1kyky2602277
2phuongdungmai3004245
313520072191
4nguyenthanhphuoc169
5nguyenvy96167
 

BEES Group
Address: Số 4 Đường 1, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2015 - All Rights Reserved