elearn site

 
Vocabulary --> Vocabulary test --> Words by meaning
Choose the best answer for the following sentences:

1. n. person who accepts; person who takes or gets
A. recipient
B. delegate
C. press
D. entertainer
Explain:
2. v. to move; to circulate; to draft; to assemble for action (especially armed reserves)
A. mobilize
B. resign
C. foster
D. indicate
Explain:
3. v. to return money; to reimburse; to repay; to finance again
A. strike
B. refund
C. journey
D. merchandise
Explain:
4. adj. chief; head; leading; primary; main
A. favorable
B. candid
C. savvy
D. principal
Explain:
5. n. hope; anticipation; assumption
A. expectancy
B. drop
C. disease
D. apparatus
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

DONATORS LIST
Top 5 donators
No.UserName
1phamxuan
2hongloan97
3toquyen
4nguyenthanhnam
5phungnha
EXCELLENT USERS
Top excellent users of the month
No.UserNameScore
1lieuthokhang277
2fsoft_586079259
3nammh1168
4minchou104
5phamthithuykieu100
 

BEES Group
Address: Số 4 Đường 1, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2015 - All Rights Reserved