elearn site

 
Lesson --> Introductory --> Part 7: Reading Comprehension 1
Theory   

Select skill:

Read the passage and choose the correct answer:

Questions below refer to the following advertisement.

Small computer software company is looking for an office manager. College degree not required, but applicant must have at least two years experience at a similar job. Call Ms. Chang (director) at 348-555-0987.


1. What kind of job is advertised?
A. Director of a computer company
B. Office manager
C. College professor
D. Computer programmer
Explain:


2. What is a requirement for this job?
A. Less than two years experience
B. A college degree
C. Two or more years experience
D. Telephone skills
Explain:
Total: 69 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

DONATORS LIST
Top 5 donators
No.UserName
1thanhphuong154
2dn110114
3tueman1617
4pphuong205
5nguyenvu83
EXCELLENT USERS
Top excellent users of the month
No.UserNameScore
1lienvtk1514
2Huytv6584
3Tramlnb567
4batranhuu466
5Yennth22394
 

BEES Group
Address: Số 4 Đường 1, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2015 - All Rights Reserved