elearn site

 
Lesson --> Introductory --> Part 7: Reading Comprehension 1
Theory   

Select skill:

Read the passage and choose the correct answer:

Questions below refer to the following advertisement.

Small computer software company is looking for an office manager. College degree not required, but applicant must have at least two years experience at a similar job. Call Ms. Chang (director) at 348-555-0987.


1. What kind of job is advertised?
A. College professor
B. Computer programmer
C. Office manager
D. Director of a computer company
Explain:


2. What is a requirement for this job?
A. Telephone skills
B. A college degree
C. Two or more years experience
D. Less than two years experience
Explain:
Total: 69 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

DONATORS LIST
Top 5 donators
No.UserName
1phamxuan
2hongloan97
3toquyen
4nguyenthanhnam
5phungnha
EXCELLENT USERS
Top excellent users of the month
No.UserNameScore
1mylinh54223
2minhkim28111992201
3mulany82187
4000jiummy000178
5ducvua113120
 

BEES Group
Address: Số 4 Đường 1, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2015 - All Rights Reserved