elearn site

 
Lesson --> Introductory --> Part 7: Reading Comprehension 1
Theory   

Select skill:

Read the passage and choose the correct answer:

Questions below refer to the following advertisement.

Small computer software company is looking for an office manager. College degree not required, but applicant must have at least two years experience at a similar job. Call Ms. Chang (director) at 348-555-0987.


1. What kind of job is advertised?
A. Office manager
B. Computer programmer
C. Director of a computer company
D. College professor
Explain:


2. What is a requirement for this job?
A. Telephone skills
B. Less than two years experience
C. A college degree
D. Two or more years experience
Explain:
Total: 69 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved