elearn site

 
Vocabulary --> General Business --> Contracts --> Word to practice


Look at the picture and listen to the sentences. Choose the sentence that best describes the picture:


Script:
  A. The signers are having a party.
  B. The men are signing an agreement.
  C. The provisions are in the cabinet.
  D. The cancelled flight is on the tarmac.
1.
A.
B.
C.
D.
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

DONATORS LIST
Top 5 donators
No.UserName
1lannguyen1980
2donate1
3hunghn0412
4bapmam
5chuongduong2018
EXCELLENT USERS
Top excellent users of the month
No.UserNameScore
1thuyttt81679
2phuongch1627
3nhannp11205
4fsoft_3247661170
5tunglm905
 

BEES Group
Address: Số 4 Đường 1, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2015 - All Rights Reserved