elearn site

 
Lesson --> TOEIC Bridge --> Part 1: Photo
Theory   
Select skill:

Look at the picture and listen to the sentences. Choose the sentence that best describes the picture:


Script:
  A. There is heavy machinery on the road.
  B. The road is being paved at the moment.
  C. A tractor is parked in the field.
  D. The office building is being demolished.
1.
A.
B.
C.
D.
Total: 55 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

DONATORS LIST
Top 5 donators
No.UserName
1tunghd121098
2muchuyenne
3lannguyen1980
4huyedu
5donate1
 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved