elearn site

 
Lesson --> Advanced --> Part 5: Incomplete Sentences
Theory   

Select skill:

Choose the word that best completes the sentence:


1. The defective parts we purchased from our primary supplier should be replaced with ............... of another company.
A. that
B. those
C. they
D. them
Explain:
Total: 225 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

DONATORS LIST
Top 5 donators
No.UserName
1toquyen
2nguyenthanhnam
3phungnha
4tindhbk2003
5kinhkha002
EXCELLENT USERS
Top excellent users of the month
No.UserNameScore
1snakeht582
2huyentrangrea507
3trangnth456
4mungthuong351
5tindhbk2003216
 

BEES Group
Address: Số 4 Đường 1, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2015 - All Rights Reserved