elearn site

 
Vocabulary --> Restaurants and Events --> Eating Out --> Word to practice


Look at the picture and listen to the sentences. Choose the sentence that best describes the picture:


Script:
  A. The chef is adding ingredients to his list.
  B. The patron is waiting to be served.
  C. The forecaster is making a prediction.
  D. The judge is consulting with the lawyers.
1.
A.
B.
C.
D.
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

DONATORS LIST
Top 5 donators
No.UserName
1huynhvanliem0
2doanhmk93
3vod1992
4kieungocduong
5donate1
EXCELLENT USERS
Top excellent users of the month
No.UserNameScore
1dungatk434
2chungthuy213
3phannguyet180
4worawoot175
5victorlee629127
 

BEES Group
Address: Số 4 Đường 1, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2015 - All Rights Reserved