elearn site

 
Vocabulary --> Personnel --> Salaries and Benefits --> Word to practice


Look at the picture and listen to the sentences. Choose the sentence that best describes the picture:


Script:
  A. The woman is raising her salary.
  B. The workers are negotiating their pay.
  C. The retiree is being honored.
  D. The lunch hour is flexible.
1.
A.
B.
C.
D.
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

DONATORS LIST
Top 5 donators
No.UserName
1bachan1987
2036402850115
3ayurih
4hangnttpur
5koolboy9xs2
EXCELLENT USERS
Top excellent users of the month
No.UserNameScore
1thinhhuy86798
2thinhdv545
3hoakhaichau442
4lequanghien223
5heoconxinh1123
 

BEES Group
Address: Số 4 Đường 1, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 08.66817867
Copyright 2010-2015 - All Rights Reserved