elearn site

 
Lesson --> Advanced --> Part 2: Question-Response
Theory   

Select skill:

Listen to the question and the three responses. Choose the response that best answers the question:

1.
Script:
Who′s planning to take you to the software exhibition?
  A. He will take his car.
  B. Jack said he will.
  C. To get some information.
A
B
C
Total: 61 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

DONATORS LIST
Top 5 donators
No.UserName
1ainguyen
2vominhtu94304
3ngavtt
4manhhung443
5dora2405
EXCELLENT USERS
Top excellent users of the month
No.UserNameScore
1dothukaka926
2ds200077585
3ds300057409
4ds300313397
5ds300293291
 

BEES Group
Address: Số 4 Đường 1, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 08.66817867
Copyright 2010-2015 - All Rights Reserved