Giới thiệu chức năng
 • TOEIC VOCABULARY

  Gồm 50 bài học với 600 từ vựng thường gặp nhất trong các bài thi TOEIC. Mỗi bài học gồm 12 từ vựng, có ví dụ minh họa và bài tập kiểm tra theo cấu trúc của một đề thi TOEIC với số lượng lên đến 8.000 câu bài tập.

 • TOEIC COURSES

  Gồm 4 cấp độ: TOEIC Bridge, TOEIC 250-450, TOEIC 450-650 và TOEIC 650-900, cung cấp các skill (kỹ năng) cần thiết để làm quen với cấu trúc đề thi TOEIC và ôn luyện cho thuần thục với số lượng lên đến 25.000 câu bài tập.

 • TOEIC with EXPLANATION

  Gồm các bài tập theo từng phần (Part 1-7) với các nội dung giải thích tại sao đúng – tại sao sai, giúp người học tự ôn luyện mà không cần đến người hướng dẫn, với số lượng lên đến 4.000 câu bài tập, tương đương 20 đề thi TOEIC.

 • TOEIC MODEL TEST

  Mô phỏng một đề thi TOEIC có tính thời gian, mục TEST vừa đáp ứng ôn luyện theo từng phần (Part 1-7) vừa thỏa mãn người học với lựa chọn bài thi thử mini (50% bài thi thật) hoặc bài thi đầy đủ với số lượng lên đến 10.000 câu bài tập, tương đương 50 đề thi TOEIC.

 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved