elearn site

 
Grade 10 Entrance Exam --> Exercise --> Sentence building

Write complete sentences from words/phrases given:
Hoa is a student


1. Hoa / be / student.


I really enjoy listening to music


2. I / really / enjoy / listen / music.


This is the most difficult lesson


3. This / the / difficult / lesson.


There are a lot of newspapers at the back of the room


4. There / be / lot / newspapers / the back / room.


However, I never listen to music when we are studying


5. However / I / never / listen / music / when / we / study.


Thu sometimes goes to school by car


6. Thu / sometimes / go / school / car.


In the USA, millions of old car tires are thrown away every year


7. / the USA / millions of old car tires / throw / every year.


My father always goes skiing in the winter


8. My father / always / go skiing / winter.


My father works five days a week for about 40 hours


9. My father / work / five days / week / about 40 hours.


What time does the library open


10. What time / library / open?


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved