elearn site

 
Grade 10 Entrance Exam --> Exercise --> Sentence building

Write complete sentences from words/phrases given:
I am busy on Thursday


1. I / busy / Thursday.


Sometimes the noise keeps me awake at night


2. Sometimes / the noise / keep / me / awake / night.


They are filling in their medical records at present


3. They / fill / their medical records / present.


What did you eat last night


4. What / you / eat / last night?


There is a cowboy movie on at the New Age Theatre


5. There / be / cowboy movie / on / New Age Theatre.


My mother eats an apple every morning


6. My mother / eat / apple / every morning.


She lives with her parents in HCM City


7. She / live / her parents / HCM City.


She has just come back from her holiday


8. She / just / come back / holiday.


The bag on the left is the same as the one on the right


9. The bag / the left / be / same / the one / the right.


The children have some milk for their breakfast


10. The children / have / milk / their breakfast.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved